+7 (910) 905-08-49(rus) +7 (985) 269-07-90 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

In training

Masud-Shael

(Tsair-Shael - Sagit-Shael)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2020 black Posman 164-180-20,5

 

 

 

   Tsair-Shael
black, 2009
 Makka-Shael
buckskin, 2004
1166 Gayaz 1150 Gaigysyz  
2883 Pampa
2820 Melana 1083 Omar
2014 Mushmula
 Aidjan-Shael
bay, 2000
1185 Djasman 1115 Yasman 9
2250 Damdja
2536 Airan 20 1083 Omar
2154 Atlasnaya
 Sagit-Shael
chestnut, 2013
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Gaihat-Shael, 2007 1160 Garant (Akhal 2nd) 1052 Gubalak 5
1872 Zitata 4
 Djagali 1185 Djasman
2647 GeliUp