+7 (910) 905-08-49(rus) +7 (985) 269-07-90 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Akhal-Teke horses for sale

Gazis-Shael

(Gaon-Shael - Aisis-Shael)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2019 black Sovkhoz 2nd 168-191-21.5

 

 

 

   Gaon-Shael
buckskin, 2009
 Gazyr-Shael
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovhoz 2nd  
2051 Sakharnaya
2643 Gezerli 27 1083 Omar
2187 Gvozdika 13
 Djagali
buckskin, 1998
1185 Djasman 1115 Yasman 9
2250 Damdja
2647 Geli 1038 Gaisan 7
2003 Melegul
 Aisis-Shael
Perlino, 2013
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Hagada
black, 2009
 Gazyr-Shael 1079 Melesur
2643 Gezerli 27
 Aida 1301 Yakyr
2109 AikhanumUp