+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Tsakhur

(Tsair-Shael - Хава)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2017 вороной Posman 163/181/21

 

 

 

   Tsair-Shael
black, 2009
 Makka-Shael
buckskin, 2004
1166 Gayaz 1150 Gaigysyz  
2883 Pampa
2820 Melana 1083 Omar
2014 Mushmula
 Aidjan-Shael
bay, 2000
1185 Djasman 1115 Yasman 9
2250 Damdja
2536 Airan 20 1083 Omar
2154 Atlasnaya
834584534 Хава
вороная, 2011
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Kheva
black, 2005
 Gazyr-Shael 1079 Melesur
2643 Gezerli 27
 Ajay 1301 Yakyr
2109 AikhanumUp