+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Tsair-Shael

(Makka-Shael - Aidjan-Shael)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2009 black Posman 163-184-21

 

 

 

   Makka-Shael
buckskin, 2004
1166 Gayaz
perlino, 1994
1150 Gaigysyz 990 Karaman  
2063 Syjagyl
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza
2820 Melana
black, 1990
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
 Aidjan-Shael
bay, 2000
1185 Djasman
g.bay, 1994
1115 Yasman 9 870 Garem 11
1880 Yalma
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 Djakhan
2536 Airan 20
chestnut, 1990
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2154 Atlasnaya 883 Kaltaman
1726 ArfaUp