+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Shemesh-Shael

(Gaon-Shael - Sharida-Shael)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2018 зол. буланый Sovkhoz 2-тв 152/164/18,5

 

 

 

   Gaon-Shael
buckskin, 2009
 Gazyr-Shael
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovhoz 2nd  
2051 Sakharnaya
2643 Gezerli 27 1083 Omar
2187 Gvozdika 13
 Djagali
buckskin, 1998
1185 Djasman 1115 Yasman 9
2250 Damdja
2647 Geli 1038 Gaisan 7
2003 Melegul
 Sharida-Shael
grey, 2001
1166 Gayaz
perlino, 1994
1150 Gaigysyz 990 Karaman
2063 Syjagyl
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 DjakhanUp