+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Salama-Shah

(Halil-Shael - Syimyk)


sex breed YOB color line measurements
mare akhal-teke 2020 black Skak

 

 

 

   Halil-Shael
black, 2015
 Khair
золот. бул., 1997
1280 Singapur 918 Senagat  
1753 Gurat
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damdja
 Yafit
chestnut, 2010
 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
 Yairan 1248 Orlan
 
 Syimyk
black, 2013
 Salamat-Shah
gold buckskin, 2009
 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
 Simfonia
black, 2000
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2922 Sakata 1069 Kortik
2450 SajathanumUp