+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Khamza

(Duburlan - Khanum)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2007 bay Sovkhoz 2nd 161-180-20,5

 

 

 

   Duburlan
buckskin, 2000
1095 Polot
d.buckskin, 1985
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindukush  
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2271 Dunja
d.bay, 1986
977 Arkadag 861 Ahal
1604 Maja
1496 Dorkeik 884 Kaljan
1534 Kaktus
 Khanum
chestnut, 1998
1295 Khadj
g.bay, 1993
1053 Gumdag 945 Gerden
1721 Altyngash
2105 Aimal 919 Sere
1434 Aragva
2684 Gulsona
bay, 1992
1038 Gaisan 7 985 Dagestan
1919 Gaya
2473 Terbash  Duman
1864 TazyagulUp