+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Gaon-Shael

(Gazyr-Shael - Djagali)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2009 buckskin Sovkhoz 2nd 164-184-22

 

 

 

   Gazyr-Shael
black, 1999
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindukush  
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2643 Gezerli 27
palomino, 1991
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2187 Gvozdika 13 919 Sere
1919 Gaya
 Djagali
buckskin, 1998
1185 Djasman
g.bay, 1994
1115 Yasman 9 870 Garem 11
1880 Yalma
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 Djakhan
2647 Geli
buckskin, 1992
1038 Gaisan 7 985 Dagestan
1919 Gaya
2003 Melegul 927 Fakel
1600 MakhymUp